I. Nguyên tắc chung

Website i-hr.vn (sau đây gọi là “I-HR”), do Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC thực hiện hoạt động và vận hành. Với mong muốn đem đến nguồn nhân lực Việt chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, CLC đã sáng tạo ra website kết nối việc làm I-HR (International Human Resources). I-HR được xây dựng tuân thủ những nguyên tắc:

– Tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử: Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

– Phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử: Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

– Nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử: Tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên/Khách hàng khi tham gia vào I-HR phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của website thương mại điện tử i-hr.vn.

II. Quy định chung

Bằng việc truy cập vào website thương mại điện tử i-hr.vn, các thành viên đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào.

Thành viên: Bao gồm Ứng viên và Nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng trang website i-hr.vn, để xem các công việc do người sử dụng khác đăng lên hoặc đăng thông báo tuyển dụng, xem hồ sơ ứng viên.

Khi đăng ký làm thành viên của website i-hr.vn, Thành viên hiểu rằng:

Nhà tuyển dụng: Là cá nhân, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp đăng ký thông báo tuyển dụng người làm thông qua I-hr, có thể đăng tin tuyển dụng, xem hồ sơ ứng viên để tuyển dụng nhân sự hoặc có thể đăng các khóa học, tìm học viên phù hợp để đào tạo.

Ứng viên: Là thành viên tìm kiếm việc làm thông qua I-hr, có thể xem các tin tuyển dụng của Nhà tuyển dụng và tiến hành nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công việc đang đăng tuyển hoặc có thể xem các khóa học và tham gia vào các khóa học của Nhà tuyển dụng.

– Nhà tuyển dụng và Ứng viên có thể tương tác với nhau phục vụ cho việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm và khóa học của mình thông qua công cụ trên website website i-hr.vn.

Sản phẩm: Là những tiện ích được tạo lập trênwebsite i-hr.vn phục vụ cho hoạt động tuyển dụng của Nhà tuyển dụng và tìm việc làm của Ứng viên.